Начало

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ”

Хазартната игра от разновидност „Големият Джакпот“ е организирана от Национална лотария АД, град София (Организатора), който приема залози в нея съгласно Задължителните игрални условия и правила за провеждане на играта „Лотарио“ и Задължителните игрални условия и правила за провеждане на онлайн залагания за играта „Национална лотария – онлайн игри“, одобрени от Държавната комисия по хазарта. Участниците могат да правят залози върху не по-малко от две числови комбинации, които ще участват за едно или повече тегления в зависимост от избраният от тях вид фиш за игра.
Брой числа върху които се залага
В играта се правят залози върху числови комбинации, състоящи се от 6 (шест) числа измежду целите числа от 1 до 47.
В определени фишове (хартиени и/или електронни) е допустимо да бъдат посочени повече от 6 (шест) числа, но не повече от 14 (четиринадесет) числа, като в тези случаи се счита, че участникът е заложил на няколко комбинации от 6 числа, съдържащи посочените числа. Във всяко теглене на играта участват числата от 1 до 47 включително. От тях се теглят шест числа.
Печалби
6 числа - Коефициент - 1, Печалба - Джакпот
5 числа - Коефициент - 1000, Печалба - 1000 лева
4 числа - Коефициент - 40, Печалба - 40 лева
3 числа - Коефициент - 3, Печалба - 3 лева
2 числа - Участие в жребии за ТВ игра
Изплащане/предоставяне на печалбите
Печалби до 300 лв. по залози, направени в лотопункт, се изплащат веднага в ЛОТО пунктовете на организатора срещу предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и номер.
Печалби от 301 до 4999 лв. по залози, направени в лотопункт, се изплащат в каси на EasyPay срещу предоставяне на валидна печеливша квитанция с баркод и номер.
При печалба над 5000 лв. по залози, направени в лотопункт, участникът следва да се обади на телефон 0700 42 100 за информация как да получи печалбата си и да подпише всички изискуеми от организатора документи.
Печалбата Джакпот (при познаване на всички 6 числа) по залог, направен в лотопункт се изплаща на печелившия участник, при спазване на следните правила: Участникът е длъжен да се яви в централния офис на Национална лотария АД не по-късно от изтичането на 40 дни от датата на тегленето, в което е спечелил и да представи оригинала на валидната печеливша квитанция. Печалбата се изплаща на явилия се и приет за печеливш участник, както следва: частта в размер от 500 000 лева в определен срок след представяне на оригинала на печелившото потвърждение на залог (квитанцията), а останалата част от печалбата се изплаща за период от 20 години, на 20 равни годишни вноски, считано от следващата календарна година.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА "лото 6 от 47"